• Vi yder vores klienter
  den bedste juridiske hjælp.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen
 • Advokater

  • Palle Viuff
   Palle Viuff
   Advokat (H)

   Advokat Palle Viuff (H)
   Møderet for Højesteret

  • Jens Bilde
   Jens Bilde
   Advokat (H)

   Advokat Jens Bilde Jørgensen (H)
   Møderet for Højesteret

  • Christian Viuff
   Christian Viuff
   Advokat

   Advokat Christian Viuff  • Maria Viuff
   Maria Viuff
   Advokat

   Advokat Maria Viuff • Firmaprofil

  Velkommen hos advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen

  Nedenfor finder du information omkring advokatkontorets historie, vores ejendomsadministration, nyheder samt vores arbejdsområder.
  Ønsker du at vide mere er du naturligvis altid velkommen til at kontakte kontoret.

  • Viuff & Bilde

   Historien om Viuff & Bilde.
   Advokatfirma - Siden 1977.

  • Ejendomsadministration

   Ejendomsadministration.
   Vi klarer arbejdet.

  • Nyheder

   Nyheder.
   Læs de seneste nyheder her.

  • Kompetencer

   Vælg os fordi.
   Læs om vores kompetencer.

 • Nogle få ord om os

  Vi gør vores bedste for at sikre vores klienter de bedst mulige løsninger.

  Hos advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen har vi forståelse for at den enkelte klient anser sin sag som den vigtigste, og vi tager derfor hver enkel sag seriøst.
  Det er samtidig vigtigt for os, at enhver juridisk opgave løses efter vores bedste evner og at vores arbejde bærer præg af kvalitet.
  Vi giver dig en kompetent og professionel rådgivning indenfor de fleste retsområder og hjælper dig med at udforme diverse dokumenter og kontrakter.

  Højesteret

  Vi er med dig hele vejen.

  Kontorets advokater har udover sine mange års erfaring også møderet for Højesteret.
  Vi kan derfor føre din sag gennem samtlige retsinstanser og sikre dig, at din sag får den bedst mulige behandling gennem hele retssystemet om nødvendigt.

  mere
 • Nyttig information

  Priser.

  Hvis ikke der er givet et fastpristilbud vil arbejdet blive faktureret i forhold til det anvendte tidsforbrug.

  Timeprisen varierer fra kr. 1.200,- til kr. 1.700,- pr. time ekskl. moms alt afhængig af medarbejder og sagstype.

  Det er altid muligt at få et overslag over de forventede sagsomkostninger.

  I visse sagstyper har vi standardiserede priser, som f.eks. inkassosager hvor omkostningerne er i forhold til det skyldige beløb og antal af møder i retten, samt f.eks. omkostningerne ved køb og salg af fast ejendom.

  Fri proces.

  For nogle sager er det muligt at få fri proces, hvilket betyder at statskassen betaler advokatens udgifter.

  Indtægtsgrænsen for at opnå fri proces ændres hvert år.

  Links.

  www.advokatsamfundet.dk
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er medlem af Advokatsamfundet samt foreningen Danske Advokater.

  Retshjælpsdækning.

  Mange klienter vil også have mulighed for at opnå retshjælpsdækning fra deres forsikringsselskab.

  Den typiske familie-/husforsikring har en retshjælpsdækning der dækker sagsomkostninger for max 75.000. - 125.000 kr., ligesom der typisk er en selvrisiko der andrager 10% af sagsomkostningerne, dog min 2.500 kr.

  For at opnå retshjælpsdækning skal der indsendes ansøgning til forsikringsselskabet, der skal godkende at yde retshjælpsdækning.

 • Forretningsbetingelser

  Se vores almindelige forretningsbetingelser i menuen til venstre.

  Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen har gjort vores almindelige forretningsbetingelser tilgængelige på vores hjemmeside.
  Forretningsbetingelserne er senest revideret i marts måned 2014.

  Såfremt du ønsker uddybning af betingelserne eller har øvrige spørgsmål til disse, er du naturligvis meget velkommen til at henvende dig til os på tlf. 75 93 11 00 , på email: advokat@viuff-bilde.dk eller ved personlig henvendelse til vores kontor på adressen Danmarksgade 18, 7000 Fredericia.

 • Persondatapolitik

  Se vores politik omkring persondata i menuen til venstre.

  Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 • Adresse

  Danmarksgade 18,
  7000 Fredericia

  Telefon:+(45) 75 93 11 00
  FAX:+(45) 75 92 16 77
  E-mail:   advokat@viuff-bilde.dk

  Vores åbningstider er:

  Man - Tor:09.00-16.00
  Fredag:09.00-15.00
  Lør - Søn:Lukket

  Kontakt formular

  Kontakt anmodningen er sendt!  De hører fra os snarest.
 • Fortroligheds Politik

  Din advokat har fuld tavshedspligt.
  Dette betyder at din advokat ikke må fortælle noget om din sag eller dig til andre. Din advokat kan hverken af politi eller domstole blive tvunget til at fortælle noget som helst vedrørende dig eller din sag.
  Kun i sager omkring hvidvaskning af penge og terrorisme er advokaternes tavshedspligt blevet indskrænket efter angrebet i USA den 11. september 2001.
  Du kan derfor trygt fortælle din advokat ALT om din sag.

  Retsplejeloven: § 170
  Mod dens ønske, som har krav på hemmeligholdelse, må vidneforklaring ikke afkræves præster i folkekirken eller andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere og advokater om det, som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres virksomhed.

  Stk. 2. Retten kan pålægge læger, retsmæglere og advokater, bortset fra forsvarere i straffesager, at afgive vidneforklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige til, at forklaring afkræves. Sådant pålæg kan i borgerlige sager ikke udstrækkes til, hvad en advokat har erfaret i en retssag, som har været betroet ham til udførelse, eller hvori hans råd har været søgt.

 • Ejendomsadministration

  Hos Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er du sikker på at finde stor viden omkring ejendomsadministration.

  Advokatfirmaet er ejer af Fredericia Boligselskab ApS og GP-Administration, som udelukkende beskæftiger sig med administration omkring ejendomsudlejning.

  Kontoret har gennem mange år administreret både vore klienters samt vores egne udlejningsejendomme i Danmark og i Tyskland.
  Dette sikrer dig et firma med stor erfaring som tager vare på alle de forhold som du måtte have brug for omkring ejendomsadministration - også syd for grænsen.

 • Historien om Viuff & Bilde

  Advokatkontor med mange års erfaring.
  Advokatfirmaet er stiftet i 1977 og har siden haft til huse på 1. sal i den flotte bygning Danmarksgade 18, 7000 Fredericia.
  Det drives som et advokatinteressentskab bestående af følgende interessenter:

  Advokat Palle viuff.
  Advokat Jens Bilde Jørgensen.

  Vores medarbejdere.
  Firmaet beskæftiger for tiden 4 jurister og 6 sekretærer.
  Vi beskæftiger os med alle sædvanlige sagstyper for et advokatkontor, samt tilstræber at yde en personlig og faglig kompetent rådgivning til en konkurrencedygtig pris.

  Øvrigt information.
  Firmaet er medlem af foreningen "Danske advokater" ligesom vi er medlem af "Advokatsamfundet"

 • Nyheder

  01-01-2015 Velkommen til vores nye hjemmeside.
  Vi har netop lanceret en ny version af vores hjemmeside.
  Siden er dog stadig under udvikling, så enkelte steder vil informationerne løbende blive opdateret.
  Vi håber at siden vil blive godt modtaget - ris og ros er altid velkomment, bare skriv en mail til os.

  Venlig hilsen

  Palle Viuff & Jens Bilde Jørgensen

 • Hvorfor os?

  Et sikkert valg.
  Vi beskæftiger os med alle sædvanlige sagstyper for et advokatkontor, samt tilstræber at yde en personlig og faglig kompetent rådgivning til en konkurrencedygtig pris.

  Vores netværk
  Advokatkontoret er medlem af foreningen "Danske advokater" ligesom vi er medlem af "Advokatsamfundet"

 • Ansættelsesret

  Advokatkontoret bistår med alle opgaver vedrørende ansættelse og afskedigelse, herunder:
  Udfærdigelse af ansættelseskontrakter.
  Konkurrenceklausuler.
  Fortolkning af overenskomster.
  Udformning af advarsler.
  Afskedigelse.
  Møder og evt. retssager.

  Vi rådgiver desuden lønmodtagere omkring:
  Indgåelse af kontrakt.
  Fortolkning af aftaler.
  Bistand ved afskedigelse.
  Opgørelse af erstaningskrav.
  Indgivelse af konkursbegæring
  Anmeldelse til lønmodtagernes garantifond m.v.

 • Arv og Testamente

  Hvorledes ønsker du at dine nærmeste skal være stillet ved din død?
  Et testamente bør skræddersyes efter individuelt behov, og det er her vigtigt at have overblik over hvilke konsekvenser et hjemmelavet testamente eller slet intet testamente kan medføre.
  Der findes desværre talrige eksempler på uønskede konsekvenser for bl.a. den efterlevende ægtefælle ved at forholdende ikke er præcist og professionelt fastlagt i et testamente.

  I forbindelse med bodelingen opstår ofte en række spørgsmål:
  Hvordan sikres at mindst muligt af arven går til boafgift og skat?
  Skal arven båndlægges indtil arvingerne er fyldt 25 år?
  Til hvilken værdi bør en fast ejendom udlægges til en arving?

  En professionel rådgivning er vigtig.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde rådgiver om konsekvenserne ved båndlæggelse, skilsmisse- og kombinationssæreje, testamente, tvangsarv, uskiftet bo og alle andre forhold som er aktuelle ved udarbejdelsen af et testamente og ved arv.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde rådgiver og hjælper også med boets deling så I sikres en professionel og kompetent behandling af boets aktiver og passiver.

 • Erhvervssager

  Udformning af kontrakter og dokumenter
  Når du ønsker at stifte virksomhed, bør du overveje om du skal stifte et selskab eller i det mindste indgå en kontrakt om samarbejdet med dine medstiftere.

  Hvis du overvejer at ændre din virksomhed til et selskab, bør du ligeledes have en advokat med på råd om samarbejdsaftaler, stiftelse eller rekonstruktion af virksomheden.

  Også når det gælder generationsskifte, køb og salg af virksomhed, direktørkontrakter, aktionæroverenskomster m.v. bør du sikre dig at alle forhold er vel tilrettelagt.

  Her hjælper advokatfirmaet Viuff & Bilde dig godt videre.

 • Erstatningsret

  Vi yder bistand i erstatningssager, og har mange års erfaring inden for dette retsområde.
  Hvis du har været ude for en arbejdsskade, trafikulykke, vold eller patientskade sikrer vi dig størst mulig erstatning.

  Vi yder også bistand i sager om erstatning i kontraktsforhold, herunder blandt andet:
  Mangler
  Forsinkelse
  Overtrædelse af konkurrenceklausuler.
  Lejeforhold
  Ansættelsesforhold m.v.

 • Familiesager & bodeling

  Advokatkontoret giver råd vedrørende ægtepagt samt råd og repræsentation i separations-, skilsmisse- og bodelingssager.
  Nogle af spørgsmålene kan være:

  Hvem skal have forældremyndigheden?
  Hvor skal barnet bo?
  Skal der betales ægtefællebidrag?
  Hvor lang tid skal der betales bidrag?
  Hvordan skal boet deles?
  Hvilken betydning har særeje?
  Hvordan skal pensioner og forsikringer deles?
  Hvilke rettigheder har ægtefællen som ikke bliver tildelt forældremyndigheden over børnene?

 • Inkasso

  Vi lægger vægt på en hurtig samt professionel sagsbehandling.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde lægger stor vægt på at inkassosager behandles med samme omhu og effektivitet som øvrige sager.
  Efter første rykkerskrivelse får debitor en frist på 10 dage til indbetaling af et skyldigt beløb eller at indgå aftale om frivillig betaling.
  Såfremt debitor ikke reagerer, indbringes sagen for retten, medmindre der foreligger anden aftale med klienten.

  Det er altid muligt at få oplyst en fast pris eller et prisoverslag før sagen påbegyndes.

  Indberetning af debitor.
  Kontoret er medlem af debitorregisteret, hvortil vi kan indberette dårlige betalere.

 • Konkurs og betalingsstandsning

  Advokatfirmaet bistår klienter i overvejelserne vedrørende begæring om betalingsstandsning og konkurs samt rådgiver kreditorer i sager mod skyldnere.
  Dette omfatter blandt andet:

  Fordele og ulemper ved betalingsstandsning.
  Fordel og ulemper ved at indgive konkursbegæring.
  Omstødelsessager.
  Konkursbehandling.
  Anfægtelse af kreditorly.
  Erstatningsansvar for ledelsen.
  Lønmodtagerkrav.
  Hæftelse ved overdragelse af aktiver / personale.

 • Køb og salg af fast ejendom

  Køb af fast ejendom er normalt en stor beslutning.
  Det er derfor også i denne anledning vigtigt at alle forhold er vel afklaret så der ikke dukker ubehagelige overraskelser op.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde har stor erfaring indenfor ejendomshandel og vi hjælper dig godt videre med råd og vejledning omkring køb af fast ejendom. Vi hjælper ligeledes med udarbejdelsen af skødet og gennemsyn af vigtige dokumenter vedrørende ejendommen.
  Tag altid et advokatforbehold ved underskrivelsen af købskontrakten og tag os med på råd. Så er du bedre sikret mod vigtige klausuler eller uheldige betingelser.
  Vi varetager endvidere gerne tinglysningen af dokumenterne.

  Advokatfirmaet Viuff & Bilde hjælper dig også gerne med salg af fast ejendom.
  Har du allerede fundet en køber, kan du spare ejendomsmæglersalæret ved at lade advokaten udarbejde købsaftalen.
  Vi sikrer dig bedst muligt mod, at der senere opstår problemer.
  Vi indhenter desuden oplysninger fra offentlige registre og eventuelt tilstandsrapport.

 • Lejesager

  Lejeloven indeholder nogle komplicerede og ofte uoverskuelige regler for både udlejer og lejer.
  Gennem vores advokatarbejde og administration af mange udlejningsejendomme har vi stor erfaring indenfor lejeret.

  Vi rådgiver bl.a. om følgende:
  Udarbejdelse og indgåelse af lejekontrakt.
  Fremsendelse af varme- og vandregnskab.
  Betaling vedrørende varme, vand og el.
  Lejeforhøjelse, herunder driftsbudget, modernisering m.v.
  Opsigelse / ophævelse af lejemål.
  Flyttesyn og opgørelse
  Tvister om depositum.

 • Retssager

  Retssager kan være større eller mindre tvister, som klienten ønsker at anlægge mod en modpart eller sager der er anlagt mod klienten.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde beskæftiger sig med alle typer retssager, herunder civile retssager, straffesager, retsmægling mv.

  Såfremt det er muligt, at opnå fri proces eller retshjælpsdækning via forsikring, ansøger advokatfirmaet herom på klientens vegne for at begrænse omkostningerne mest muligt.

  Under sagen rådgives klienten løbende omkring sagens forløb, samt hvilke beviser der bør fremskaffes.
  Med os ved din side er du derfor garanteret et retligt overblik og en professionel behandling af retssagen.

 • Selskabsret

  Advokatfirmaet Viuff & Bilde giver dig kompetent rådgivning i selskabsret.
  Advokatfirmaet Viuff & Bilde rådgiver om såvel selskabsetablering som ændring af bestående selskabsforhold.
  Vi rådgiver om valg af selskabsform, herunder om virksomheden skal drives i personligt regi, Interessentskab (I/S) eller som selskab.
  Der er flere selskabsformer, f.eks. Anpartsselskab (ApS), Aktieselskab (A/S), Komanditselskab (K/S) mv.
  Vi rådgiver ligeledes, evt. i et samarbejde med Deres revisor, om det kan være hensigtsmæssigt at etablere et holdingselskab.
  Endelig rådgiver vi om forhold mellem selskabsdeltagerne

  Vi udarbejder desuden de nødvendige kontrakter, herunder:
  Stiftelsesdokument.
  Vedtægter.
  Interessentskabskontrakt.
  Kommanditselskabskontrakt.
  Anpartshaveroverenskomst.
  Forretningsorden for bestyrelse.
  Direktørkontrakt.

 • Strafferet

  Forsvarere og bisidere.
  Advokatkontoret varetager et stort antal straffesager, hvor advokaten er beskikket som forsvarer eller som bistandsadvokat til at udfærdige eventuel erstatningsopgørelse for en forurettet.

  Beneficering.
  Advokat Palle Viuff har i flere år været beneficeret advokat, antaget af retten som forsvarer i straffesager.

 • Øvrige juridiske områder

  Jura er et bredt felt af retsregler og vores kompetencer er ikke begrænset til de nævnte sagstyper.
  Vi hjælper gerne med enhver juridisk opgave og udarbejder de nødvendige kontrakter samt indhenter og bearbejder oplysninger fra myndighederne.

 • Bistandens omfang

  1.1 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen vil i forbindelse med påtagelse af en sag informere klienten om omfanget af den juridiske bistand samt de væsentligste elementer i vores arbejde.

  1.2 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

  1.3 Kontorets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet og er som følge heraf omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik.

  1.4 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt øvrig relevant lovgivning. I henhold til Lov om Hvidvask er vi forpligtede til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på vore klienter.

  1.5. Advokatfirmet Viuff & Bilde Jørgensen opbevarer alle sager på arkiv i mindst 5 år fra afslutning af sagen. Originale dokumenter udleveres dog til klienten ved sagens afslutning.

 • Honorar / klientmidler

  2.1 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen fastsætter vores honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder værdien af advokatfirmaets ydelser, ansvaret der er forbundet med opgaven, sagens omfang og kompleksitet samt det opnåede resultat.

  2.2 Omkostninger og udlæg der har relation til sagen, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til kopiering og forsendelse betales af klienten ud over honoraret.

  2.3 I forbindelse med at advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen påbegynder en opgave vil klienten, såfremt det i den konkrete situation er muligt, blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis ikke honoraret kan oplyses, vil den måde honoraret beregnes på blive oplyst, (Eksempelvis de timepriser der anvendes.)

  2.4 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen vil ofte i større og længerevarende sager fremsende løbende a-conto notaer til klienten. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangskunder og kunder uden fast forretningssted i Danmark.

  2.5 Såfremt Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen har en fast pris for den aftalte opgave, vil denne blive meddelt klienten inden arbejdet påbegyndes.

  2.6 Alle klientmidler, der betros advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti.

 • Fortrolighed og tavshedspligt

  3.1 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som vi modtager af klienten eller modtager om klienten fortroligt.
  Samtlige medarbejdere hos advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen har tavshedspligt.

 • Ansvar og forsikring

  4.1 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er ansvarlig for den ydede bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

  4.2 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill mv.

  4.3 Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen er ansvarsforsikret hos forsikringsselskabet AIG, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg under policenummer 59.0.05.012-17.
  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 • Uoverensstemmelse

  5.1 Hvis en af vores klienter, mod forventning, ikke er tilfreds med vores arbejde eller honorar, bedes klienten kontakte den ansvarlige advokat. Hvis klienten og advokaten ikke kan opnå en afklaring, inddrages advokatfirmaets ejere, der sørger for, at klagen behandles på et internt møde i forsøg på at finde en mindelig løsning.
  Viser det sig ikke muligt at finde en mindelig løsning, kan klienten klage til Advokatsamfundet - hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

  5.2 Som I mange andre brancher lever vi af tilfredse kunder, og vi gør naturligvis vores yderste for at levere det bedst mulige arbejde for vore klienter

 • Retshjælp og fri proces

  Hos advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen vejleder vi vore klienter om reglerne for offentlig retshjælp ved advokat, retshjælpsforsikring samt fri proces, således at sagerne i mindst muligt omfang udgør en økonomisk belastning for vore klienter.

  Reglerne for fri proces og retshjælp kan findes på www.advokatsamfundet.dk

  Det er altid en god ide at medbringe en kopi af din årsopgørelse for forrige år samt din forsikringspolice til første møde hos advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen. Ud fra disse kan vi hurtigt vejlede dig om, hvorvidt du opfylder betingelserne for fri proces samt retshjælp.

 • Behandling af dine persondata

  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
  Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt evt. firmanavn og CVR nummer. I nogle sager, herunder bl.a. ejendomshandler og selskabssager indsamler vi desuden dit CPR-nummer, ligesom vi anmoder om kopi af billede- og adresselegitimation.
  Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firmaadresse, email og telefonnummer.
  Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer.
  Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, Det vil typisk være i forbindelse med benyttelse af kontaktformularen på vores hjemmeside.

  Behandlingssikkerhed:
  Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 • Formål med indsamlingen

  Personoplysninger om klienter indsamles, behandles og opbevares for at opnå viden om dig, herunder for at opbygge og pleje vores relation til dig og din eventuelle virksomhed samt for at etablere et klientforhold og udpege den relevante kontaktperson til brug for kontraktstyring og fakturering.
  Vi behandler desuden personoplysningerne som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter, herunder eksempelvis udarbejdelse af kontrakter, skrivelser, registrering hos offentlige myndigheder, administrationsopgaver, førelse af retssager, løbende rådgivning m.v.
  I relation til vores forpligtelser efter den gældende hvidvasklov indhenter vi i visse tilfælde billede- og adresselegitimation om dig, for at opnå dokumentation for foretaget hvidvasktjek efter hvidvaskloven.
  Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles, behandles og opbevares for at behandle vores køb og ydelser samt for at administrere vores samarbejdspartneres relation til os.

 • Undtagelser til vores oplysningspligt

  Du har som registreret ret til at blive oplyst om vores behandling af dine personoplysninger. Advokatfirmaets ansatte er dog underlagt tavshedspligt, hvorfor vi i nogle tilfælde kan undlade at orientere dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.
  Vi kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig selv, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til din interesse i at modtage oplysningerne. Undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser eksempelvis i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, tilsyns- eller kontrolfunktioner og lignende situationer.
  Herudover vil vi kunne undlade at opfylde orienteringspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

 • Dataminimering og opbevaringsperiode

  Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

  Periode for opbevaring:
  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
  I det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, vil vi også kunne anvende personoplysningerne til statistiske formål, således at vi hele tiden kan blive bedre til at servicere vores klienter.

 • Videregivelse af oplysninger

  Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder virksomheder som udarbejder forbrugsregnskaber i ejendomme, som vi administrerer for vores klienter. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores og vores klienters vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.
  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
  Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 • Cookies

  Når du besøger vores website, kan der indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.
  Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 • Dine rettigheder

  Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
  Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af vores tavshedspligt, hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
  Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
  Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.